تصاویری از جشن پایان سال کاری 96 در شرکت خردصنعت اروند

 

????? ????? ?? ????? ????