حضور شرکت خرد صنعت اروند در نهمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز اهواز آبان ماه 1396

 نهمین دوره نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان از تاریخ ۱۱ لغایت ۱۴ آبان ماه ۹۶ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی خوزستان در اهواز برگزار گردید.

 شرکت خرد صنعت اروند همانند سالهای گذشته با توانمندی در نمایشگاه مذکور حضور یافت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت 

????? ????? ?? ????? ????