مهندسی، ساخت و نصب تجهیزات درون چاهی نفت و گاز
مهندسی، ساخت و نصب تجهیزات رشته تکمیلی درون چاهی
نمایی از کارگاه تولیدی شرکت خرد صنعت اروند

امکانات و توانمندیها

با امکانات و توانمندیهای های شرکت خرد صنعت در حوزه های ذیل بیشتر آشنا شوید :

توانمندیهای تولید

مهندسی

سیستمهای مدیریت تولید

Register to read more...
 

کارفرمایان

شرکت ملی نفت مناطق نفتخیز جنوب

شرکت ملی نفت فلات قاره ایران

شرکت ملی نفت مناطق مرکزی ایران

شرکت مدیریت و پشتیبانی کالای نفت تهران

شرکت مهندسی توسعه نفت

Register to read more...
 
.   بازدید وزیر صنعت و تجارت از غرفه شرکت خرد صنعت در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی (دی ماه 1394)
.   نصب پروژه ها توسط پرسنل متخصص شرکت خرد صنعت اروند در سایت
.    انعقاد قرارداد با شرکت مناطق نفتخیز جنوب (1394)
 • .   بازدید وزیر صنعت و تجارت از غرفه شرکت خرد صنعت در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی (دی ماه 1394)

  . بازدید وزیر صنعت و تجارت از غرفه شرکت خرد صنعت در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی (دی ماه 1394)

 • .   نصب پروژه ها توسط پرسنل متخصص شرکت خرد صنعت اروند در سایت

  . نصب پروژه ها توسط پرسنل متخصص شرکت خرد صنعت اروند در سایت

 • .    انعقاد قرارداد با شرکت مناطق نفتخیز جنوب (1394)

  . انعقاد قرارداد با شرکت مناطق نفتخیز جنوب (1394)

????? ????? ?? ????? ????