شرکت خرد صنعت اروند موفق به اخذ "جایزه ملی تعالی سازمانی " گردید.

 

 

????? ????? ?? ????? ????