تصاویری از جشن پایان سال کاری 97 در شرکت خردصنعت اروند

 

????? ????? ?? ????? ????