صدور گواهینامه کیفیت و تطابق کالا با استاندارد API

 

مطابق با آیین نامه 103-2/20 مورخ 1396/03/02 ابلاغ شده توسط وزیر محترم نفت در خصوص نظام صدور یکپارچه گواهی محصولات و خدمات، نهاد صدور گواهی نامه انجمن نفت ایران IPICB با استقرار الزامات استاندارد ISO/IEC 17065:2012 صدور گواهی نامه کالا ها پس از ممیزی سیستم کیفیت، بازرسی خط تولید و آزمون نمونه کالاها مطابق با الزمات API برای شرکت خرد صنعت اروند به عنوان اولین شرکت تولید کننده تجهیزات درون چاهی نفت و گاز طبق استانداردهای مرجع تعیین شده توسط مرجع استاندارد سازی وزارت نفت در روز های 1396/10/23 الی 1396/10/25 صورت پذیرفت.

 

 

 
  بازگشت 

????? ????? ?? ????? ????