انجام موفقیت آمیز تست شیر ایمنی درون چاهی بر اساس API 14A Annex C- ساخت شرکت خردصنعت اروند

 

لطفاً جهت مشاهده صورتجلسه انجام موفقیت آمیز تست شیر ایمنی درون چاهی بر اساس API 14A Annex C- ساخت شرکت خردصنعت اروند کلیک فرمایید.

 

 

????? ????? ?? ????? ????