مقاله ها

 

شرکت خرد صنعت اروند با افتخار موفق به ثبت اختراع بین المللی Sans control system با کد رهگیری20021/144606 گردید.

 

جهت مشاهده فایل ثبت اختراع لطفاً کلیک فرمایید.

 

جهت مشاهده در سایت اصلی کلیک فرمایید.

 

 

 

????? ????? ?? ????? ????